Lütfen bekleyiniz...

Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

17.02.2021 / Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.02.2021 / 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında FOB Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranının, 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3516) 27.01.2021 / Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren ve Yabancı Para Cinsinden Defter Tutan Şirketin Dönem Sonu Değerleme İşlemlerinde Esas Alınacak Kurlar, Ortaya Çıkan Kur Farkının Dönem Kazancıyla İlişkilendirilip İlişkilendirilmeyeceği Hakkında Özelge 31.12.2020 / Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/18) 26.12.2020 / İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/17) 17.12.2020 / Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307) 12.11.2020 / Serbest Bölgelerde İstisna (Elleçleme Hizmeti) Hakkında Özelge 22.10.2020 / 26/2/1998 Tarihli ve 98/10716 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Yer Alan “Açık Stok Sahası Olarak Kullanılmak Üzere” İbaresinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3112) 16.10.2020 / Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1) 25.09.2020 / Serbest Bölgede Ar-Ge İndirimi Uygulamaları Hakkında Özelge Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>